MYJNIE SAMOCHODOWE, BUDOWA MYJNI SAMOCHODOWYCH, MYJNIA SAMOCHODOWA, CENA, MONTAŻ MYJNI SAMOCHODOWYCH, SPRZEDAŻ, MYJNIA BEZDOTYKOWA, MYJNIA ALTO, MYJNIE ALTO, CENA BUDOWY, samoobsługowy automat parowy, ekologiczne myjnie parowe, myjnie kontenerowe
Facebook myjnie samochodowe
Youtube myjnie samochodowe
Google plus myjnie samochodowe
Nasze myjnie samochodowe na Allegro
Nilfisk Intercars Car Wash Technology Tammermatic Envo Group Inter Clean

9 kroków do Twojej myjni samochodowej

Sam proces budowy myjni samochodowej trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Myjnia samochodowa należy do przedsięwzięć które nie oddziałują znacząco na środowisko, dlatego do jej użytkowania nie jest potrzebna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach. Poniżej budowa myjni krok po kroku:

 1. Jeśli na terenie, na którym chcesz postawić myjnię samochodową, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), musisz uzyskać tzw. decyzję o warunkach zabudowy. Z decyzji tej może wynikać konieczność wykonania raportu lub karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).
 2. Dowiedz się co mówi gminny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  o zasadach podłączenia myjni do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Mapy ścieków do celów projektowych znajdziesz w Wydziale Geodezji i Kartografii.
 3. Jeśli to konieczne trzeba wykonać projekt przyłączenia i całej inwestycji
 4.  Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonaj zgłoszenia instalacji do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w pozwoleniu na budowę określane są instytucje, które muszą jeszcze wziąć udział w całym procesie.
 5. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
 6. Zdobądź zgodę na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorcy – należy podpisać umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 7. Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorcy – należy sporządzić tzw. operatu wodnoprawnego i złożenie go z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty powiatowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 8. Należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jeżeli z separatora wytwarzane będzie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych .
 9. Nie można też zapomnieć o prowadzeniu ewidencji odpadów. Właściciel myjni samochodowej musi prowadzić ewidencję odpadów, np. opakowań po środkach czyszczących, chyba że podpisze umowę z uprawnionym podmiotem na ich odbiór jako odpady komunalne.

Zródło:

 1. Rozporządzenie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328);
 2. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).


CW Consulting
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 216
biuro@cwconsulting.pl
Tel +48 54 413 80 08
Tel +48 730 65 30 30
Fax +48 54 414 07 75

Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

25 maja 2018 roku zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wejdzie w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. W związku z tym, informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakich danych dotyczy zgoda?

Zgoda dotyczy danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez użytkownika ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności strony internetowej CWConsulting.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies, oraz w trakcie przesyłana zapytania do naszej firmy poprzez formularz kontaktowy<br> Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych będzie:

CW Consulting
ul. Toruńska 216, 87-800 Włocławek
NIP 8931149257, REGON 910355090

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy te dane w celach : Komu zgodnie z prawem możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania w przypadku wystąpienia przez nich z wnioskiem do naszej firmy.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych można zrobić korzystając z poniższego kontaktu.

Drogą elektroniczną:
E-mail: biuro@cwconsulting.pl

Korespondencyjnie:
CW Consulting
ul. Toruńska 216, 87-800 Włocławek
Z dopiskiem: „OCHRONA DANYCH”.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podane przez państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: Podane dane zbierane i przetwarzane są przez nas tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów do jakich zostały zebrane oraz tych wynikających z przepisów prawa.