Budujemy i serwisujemy myjnie wszystkich typów

Opis technologii działania myjni samochodowej

Oferta na wielostanowiskową myjnie samoobsługową zawiera wszystkie elementy techniczne myjni wraz z wyposażeniem stanowisk myjących na zewnątrz i dla 6-ciu programów mycia.

CW CONSULTING

Technologia generalnie składa się z zabudowy zewnętrznej jako kontener, moduł szafy Compact lub pomieszczenia klienta, w którym umiejscowiona jest maszynownia z pełnym wyposażeniem technicznym i jej sterowaniem, oraz wyposażeniem zewnętrznym stanowisk mycia włącznie.

Urządzenie sterowania myjnią – szafa sterownicza wraz z panelem dotykowym – zaprojektowane jest i wykonane na podzespołach renomowanych producentów przez naszą firmę CW CONSULTING.
Urządzenie sterowania wyposażone jest m.in. w sterownik PLC, osobne falowniki dla każdego silnika pompy wysokociśnieniowej, sekundowe lub modułowe wyświetlanie i odliczanie czasu mycia oraz monitora dotykowego do kontroli i ustawiania ważniejszych funkcji lub urządzeń myjni a m.in. czasu za złotówkę dla poszczególnych programów mycia, prędkości obrotowych pomp wysokociśnieniowych, czasów serwisowania itp.

W procesie technologicznym naszych myjni używamy wody zmiękczonej w całym procesie od samego początku. Woda zasilająca z sieci jest podłączona do filtra wstępnego a następnie woda jest zmiękczana w dwukolumnowym zmiękczaczu wody z kolumnami pracującymi przemiennie.
W kolejnym etapie zmiękczona woda doprowadzana jest jednocześnie i niezależnie od siebie do trzech urządzeń – odbiorników tj do urządzenia czyszczącego mechanicznie wodę na zasadzie odwróconej osmozy (skrót RO), do pieca grzewczego gazowego lub olejowego oraz doprowadzona jest do modułów pomp wysokociśnieniowych.
Woda oczyszczona w urządzeniu RO jest magazynowana w zbiornikach o pojemności od 200 do 1000 litrów skąd podawana jest pod ciśnieniem 1,5 do 2 bar dodatkowa pompą zasilającą do modułów pomp wysokociśnieniowych.

Woda zmiękczona i podgrzana w piecu gazowym lub olejowym doprowadzona jest do modułów pomp wysokociśnieniowych, gdzie temperatura wody jest kontrolowana poprzez zawór mieszający i doprowadzona do każdego z modułów osobno i dozowana do każdego programu indywidualnie.

W STANDARDZIE PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE PROGRAMY MYCIA

program 1

„MYCIE WSTĘPNE” – niskie ciśnienie

Polega na pokryciu – zwilżeniu karoserii pojazdu szamponem w zadanej wcześniej dawce szamponu, gdzie jest mieszana wraz z wodą zmiękczoną i podawana w formie silnie skoncentrowanej piany na niskim ciśnieniu. Woda wraz z dozowaną pianą aktywną jest podawana przez pompę wysokociśnieniową do pistoletu i dyszy myjącej. To mycie wstępne ma na celu zmiękczenie wszelkich zanieczyszczeń z karoserią. Ciśnienie na wyjściu z lancy poprze dyszę wynosi ok.50 bar. Dlatego też zaleca się chwilowe pozostawienie tego środka chemicznego na karoserii.

program 2

„MYCIE ZASADNICZE” – wysokie ciśnienie

Zasadnicze mycie samochodu (które powinno wykonać się po „myciu wstępnym”) wykonuje się dozując szampon w zadanej wcześniej dawce, gdzie jest mieszana wraz z wodą zmiękczoną i podawana w formie skoncentrowanej pod wysokim ciśnieniem poprzez dyszę gdzie ciśnienie wynosi od 90-120 bar przy wydatku 11l/min i jest regulowane.

program 2a

„PIANA XXL” – wysokie ciśnienie (OPCJA)

W tym programie do specjalnej lancy pianowej jest doprowadzony odpowiedni środek chemiczny. Specjalna środek myjący pianotwórczy o nazwie Piana XXL jest doprowadzany w odpowiedniej dawce wraz z wodą zmiękczoną do pompy wysokociśnieniowej a następnie poprzez specjalny inżektor do lancy pianowej i specjalną do tego typu zadań dyszę. Szamponem pokrywamy całość karoserii, produkt o odpowiednich swoich właściwościach myje bezdotykowo (tylko po wykorzystaniu programu nr.3) – spłukiwanie. Daje to wybór klientowi i podjęcie decyzji o jakości mycia swojego samochodu.

program 2b

„MYCIE SZCZOTKĄ” – niskie ciśnienie (OPCJA)

W tym programie do szczotki jest doprowadzona woda w ilości 2-4 litrów z dodatkiem szamponu nazywanego pianą aktywną. Daje to wybór klientowi i podjęcie decyzji o jakości mycia swojego samochodu. Jest to mycie mechaniczne. Szczotka jest z naturalnego końskiego włosia i jest dostępna do wyboru w dwóch wymiarach 65 mm i 90mm (włosie)

program 3

„SPŁUKIWANIE” – wysokie ciśnienie

Program ma za zadanie myć po programie 2a lub spłukiwać powierzchnię mytego pojazdu wodą zmiękczoną pod ciśnieniem od 90-120 bar i wydatku 11 l/min i jest regulowane. Można i dla tego programu ustawić inny żądany wydatek wody i ciśnienie bowiem w falowniku można ustawić 8 rożnych częstotliwości zmiany prędkości obrotów pompy wysokociśnieniowej.

program 4

„KONSERWACJA NADWOZIA – WOSKOWANIE” – niskie ciśnienie

Program ma za zadanie położenie cienkiej warstwy tzw.polimeru na karoserię używając zmiękczonej wody ciepłej. W tym programie ciśnienie płynu przed dyszą lancy pistoletu jest obniżone i zmniejszony jest wydatek o połowę wartości.

program 5

„NABŁYSZCZANIE – SPŁUKIWANIE WODĄ OSMOTYCZNĄ” – wysokie ciśnienie

Głównym zadaniem tego programu jest stworzenie warunków do jak najszybszego spłynięcia wody z karoserii. Ten cel realizuje się doprowadzając na umytą karoserię samochodu wodę zdemineralizowaną, która to woda ma te właściwość że spływa z powierzchni o minimalnym pochyleniu nie pozostawiając zacieków po wyschnięciu. Ten końcowy proces technologiczny odbywa się przy wysokim ciśnieniu od 90-120 bar wydatku wody 11 l/min i jest regulowane.

cw consulting

DODATKOWE INFORMACJE

Bezdotykowa myjnia oznacza tylko to, że do karoserii mytego samochodu doprowadzona jest TYLKO woda z dodatkiem jakiegoś płynnego środka chemicznego. Czyli karoseria samochodu ma tylko kontakt ze środkiem płynnym. Niestety – samochodu nie da się umyć bezdotykowo i dlatego myjnie bezdotykowe wyposaża się w szczotki robiąc z niej myjnie samoobsługową – dotykową
Szczotka nie jest jednak chętnie używana przez klientów i dlatego używa się proszku jako stały środek chemiczny – mechaniczny, który ma uderzać w karoserie i rozbijać brud. Jest to bardziej mycie dla dobrego wrażenia niż szansy chemicznego zadziałania w ułamku sekundy.

Powszechnie uważa się, że mycie proszkiem jest skuteczne i ekonomiczne ale czy to prawda?
Proszek do mycia samochodów jest tak albo powinien być tak „technologicznie wykonany” a urządzenia myjni dostarczające go do karoserii powinno być tak „konstrukcyjnie wykonane” aby nierozpuszczony jeszcze proszek uderzał w karoserię razem z ciepła wodą. Firmowe proszki zawierają lub powinny zawierać granulki rozpuszczalne w wodzie celulozy (czytaj papieru), która ma wraz z wodą uderzać w brud na karoserie samochodu.
Aby nierozpuszczony proszek miał szanse dolecieć do karoserii musi być podawany wprost z podajnika proszku do kolektora ssącego pompy wysokociśnieniowej w krótkim czasie ok.4-5 sekund od wyjścia z podajnika proszku i uderzyć w powierzchnię samochodu.
Jak to jest rozwiązane faktycznie w myjniach proszkowych ?

Proszek z podajnika proszku najczęściej podawany jest skokowo czyli w pewnych najczęściej kilkusekundowych odstępach czasu do zbiornika o pojemności kilkudziesięciu litrów wody. Z tych pojemników wysokociśnieniowa pompa zasysa wodę (co zresztą jest błędem w sztuce) z rozpuszczonym już proszkiem.
Tak naprawdę nie jest to już proszek tylko woda często wystygnięta/ostudzona z rozpuszczonym proszkiem. Ten rozpuszczony proszek utracił mechaniczne właściwości rozbijania brudu i stał się co najwyżej przeciętnym jakościowo środkiem myjącym. Ponieważ ten proszek jest najpierw wrzucany do zbiornika do którego doprowadzana jest woda ciepła – po kilkunastu minutach a na pewno następnego dnia pierwszy klient myje samochód zimna wodą z tym wczoraj rozpuszczonym proszkiem

 1. Nie ma w naszym rozwiązaniu żadnego pośredniego zbiornika
 2. Środek jest skoncentrowany w kanistrze
 3. Każdy moduł ma swoje doprowadzenie z kanistra dla szamponu, piany czy wosku
 4. Zawsze mamy gwarancje stałego i nie zmienionego stężenia
 5. Zawsze ta sama temperatura wody i taka sama dawka środka chemicznego
 6. Pełna gwarancja jakości = gwarantowana satysfakcja klienta

Środek jest podawany poprzez pompkę membranową pod odpowiednim ciśnieniem 1,5-2 bar bezpośrednio do bloku zasilającego a następnie przez pompę wysokociśnieniową. Po kilku sekundach środek wraz ze zmiękczoną wodą ciepłą uderza w powierzchnię mytego samochodu.

Najwięcej uwagi przywiązujemy do takich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych aby z ekonomicznego punku widzenia obie strony były zadowolone, czyli właściciel myjni jak i korzystający – klient.

W czasie eksploatacji największe koszty dla właściciela myjni generuje wysokie ciśnienie oraz podgrzanie wody.

Należy się więc zastanowić co zrobić aby zminimalizować te koszty. Do przeprowadzenia tej analizy potrzebne są pewne założenia. Otóż istniejące myjnie najczęściej zużywają wodę w ilości 9 do 11 l/min. Tak jest to przyjęte doświadczalnie i należy to akceptować. Tyle wody najczęściej wypływa z dyszy myjącej przy założeniu jakiegoś ciśnienia mierzonego przed wejściem do dyszy.
Pompy wysokociśnieniowe są pompami tłokowymi co oznacza, że wydatek pompy jest zależny tylko i wyłącznie od prędkości obrotowej wału korbowego pompy. Wydatek ten jest stały dla tej prędkości niezależnie czy woda jest sprężana do 200 bar czy też wypływa niesprężona tj.o ciśnieniu 0 bar.
Jeżeli dla przykładu pompę będziemy napędzali bezpośrednio silnikiem elektrycznym o prędkości obrotowej 1450 obr/min to ta pompa przy tej prędkości ma wydatek 15,97 l/min. Gdy użyjemy silnika elektrycznego o prędkości obrotowej 925 obr/min to wydatek pompy spadnie do 10,18 l/min.
Jeżeli chcemy aby wydatek z dyszy myjącej wynosił 11 l/min przy ciśnieniu 110 – 120 bar to większość producentów myjni zastosuje silnik o prędkości obrotowej 1450 i wydatku pompy 16 l/min.
Powstaje pytanie co dzieje się z nadwyżka wody między 16 a 11 litrów = 5 l/min – gdzie one są?
Otóż cały wydatek tj.16 l/min jest sprężany w pompie do ciśnienia co najmniej 110 -120 bar a z tego 11 litrów/min wypływa z dyszy myjącej i uderza w karoserię a pozostała woda w ilości 5 litrów/min wraca w ponowny obieg zaworem bezpieczeństwa i tzw.bypassem do kolektora ssącego pompy gdzie ponownie będzie sprężana ale wcześniej – w kolektorze ssącym ciśnienie tej powracającej wody spada do 1,5 bar, a nawet do wartości ujemnych a to oznacza że właściciel myjni wyrzuca 45% pieniędzy płaconych za energię elektryczną.
Silnik elektryczny pobiera energię elektryczną do niepotrzebnego sprężania 5 litrów wody w ciągu minuty a to stanowi 45% bezproduktywnie zużytej energii elektrycznej.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że aby uzyskać przed dyszą myjącą 110 -120 bar to pompa musi wytworzyć ciśnienie wyższe z uwagi na sumaryczne dodatkowe opory przepływu w przewodach i wszelkich złączkach pomiędzy pompą a dyszą myjącą.
To dodatkowe ciśnienie może osiągnąć wartości 10 do 30 bar a to oznacza, że aby uzyskać przed dyszą 110 do 120 bar – pompa musi wytworzyć ciśnienie 120 do 150 bar i do takiego ciśnienia sprężane jest też te 5 litrów wody !!!

Tak więc ogólnie stosowane pompy nie mogą pracować jeśli chcemy uzyskać przed dyszą 110 -120 bar bowiem dla tej pompy max dopuszczalne ciśnienie wynosi 105 bar.

Jak nasza firma rozwiązała ten zasadniczy i może najważniejszy problem?

Otóż przemiennikiem częstotliwości (falownikiem) tak dobieramy prędkość obrotową silnika i pompy aby wydatek pompy wynosił dokładnie 11 l/min. Następnie dobieramy wielkość i typ dyszy kierując się siłą uderzania wody w karoserię, Należy tutaj uwzględnić też fakt, że im większy kąt rozwarcia strumienia wody tym wielkość ciśnienia przed dysza musi być większa.
Czyli im większy kąt rozwarcia tym mniejsza MUSI być średnica otworu dyszy myjącej a tym samym wyższe jest ciśnienie przed dyszą myjącą.

Zaworem bezpieczeństwa (nazywanym niesłusznie regulatorem ciśnienia) ustawia się nie ciśnienie a wydatek – w tym przypadku 11 l/min – chociaż tak naprawdę to wzrost ciśnienia w pompie powoduje przepływ tych 11 l/min przez daną wielkość dyszy myjącej a to dalej oznacza, że 100 % sprężanej wody dochodzi do karoserii mytego samochodu.

gwarancja

NA WSZYSTKIE NASZE PRODUKTY UDZIELAMY 36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĘ !!!

 • Zapewniamy fachowość i doświadczenie
 • Zapewniamy najwyższą jakość wykonanych prac
 • Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Zapewniamy ciągłość w dostawach środków chemicznych
 • Zapewniamy gwarancję ceny na nasze produkty

CENY KOMPLETNEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ – jest uzależniona od końcowej konfiguracji

Czas realizacji inwestycji jest możliwy w okresie 8-12 tygodni od daty podpisania umowy.

+48 (54) 413 80 08

biuro@cwconsulting.pl

+48 730 65 30 30

Manager Car Wash Technology

ul. Toruńska 104 F

87-800 Włocławek

PL 8931149257

VAT EU

Kontakt z nami

Masz pytanie?
Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od 9 do 16. Możesz też skorzystać z formularza, który znajduje się poniżej lub wysłać wiadomość na biuro@cwconsulting.pl

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.