Budujemy i serwisujemy myjnie wszystkich typów

Przewodnik inwestycyjny

Sam proces budowy myjni samochodowej trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Myjnia samochodowa należy do przedsięwzięć które nie oddziałują znacząco na środowisko, dlatego do jej użytkowania nie jest potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa myjni samochodowej nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej

W przypadku budowy myjni samochodowej bezdotykowej na etapie planowania i budowy nie są wymagane żadne decyzje lub zgłoszenia regulujące korzystanie ze środowiska.

Sam proces budowy myjni samochodowej trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Myjnia samochodowa należy do przedsięwzięć które nie oddziałują znacząco na środowisko, dlatego do jej użytkowania nie jest potrzebna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach. Poniżej budowa myjni krok po kroku:

 1. Jeśli na terenie, na którym chcesz postawić myjnię samochodową, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), musisz uzyskać tzw. decyzję o warunkach zabudowy. Z decyzji tej może wynikać konieczność wykonania raportu lub karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).
 2. Dowiedz się co mówi gminny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  o zasadach podłączenia myjni do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Mapy ścieków do celów projektowych znajdziesz w Wydziale Geodezji i Kartografii.
 3. Jeśli to konieczne trzeba wykonać projekt przyłączenia i całej inwestycji
 4.  Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonaj zgłoszenia instalacji do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w pozwoleniu na budowę określane są instytucje, które muszą jeszcze wziąć udział w całym procesie.
 5. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
 6. Zdobądź zgodę na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorcy – należy podpisać umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 7. Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorcy – należy sporządzić tzw. operatu wodnoprawnego i złożenie go z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty powiatowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 8. Należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jeżeli z separatora wytwarzane będzie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych .
 9. Nie można też zapomnieć o prowadzeniu ewidencji odpadów. Właściciel myjni samochodowej musi prowadzić ewidencję odpadów, np. opakowań po środkach czyszczących, chyba że podpisze umowę z uprawnionym podmiotem na ich odbiór jako odpady komunalne.

Zródło:

 1. Rozporządzenie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328);
 2. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W przypadku budowy myjni samochodowej bezdotykowej na etapie planowania i budowy nie są wymagane żadne decyzje lub zgłoszenia regulujące korzystanie ze środowiska. Dlaczego?

Ponieważ budowa myjni nie jest wymieniona jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że na etapie użytkowanie myjni samochodowej bezdotykowej generować się będą ścieki przemysłowe, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. zmywane z pojazdów substancje ropopochodne).

Pozwolenie wodnoprawne będzie niezbędne w przypadku :

 • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli będą one odprowadzane do środowiska, lub
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Kiedy pozwolenie nie będzie wymagalne? Otóż, jeżeli myjnia samochodowa będzie wyposażona w urządzenia do oczyszczania ścieków (a powinna być wyposażona), jeśli odpadów niebezpiecznych będzie mniej niż 1 Mg lub serwisant przejmie odpowiedzialność za wytwarzanie tych odpadów, to pozwolenie nie będzie wymagane.

Opis zawiera wszystkie kroki potrzebne do wykonania inwestycji budowy ekologicznej myjni bezdotykowej CW Consulting. Ekologiczne myjnie samochodowe CW Consulting. Jak to wygląda? To wszystko bardzo proste! 

Zaczynamy od znalezienia działki, przez uzyskanie warunków zabudowy, otrzymanie pozwolenia na budowę, oraz wybudowania i w końcu uruchomienia myjni.

Zaczynając od wybrania odpowiedniej działki pod budowę myjni bezdotykowej, należy zwrócić uwagę aby  spełniała ona dwa podstawowe kryteria:

 1. Atrakcyjna lokalizacja – to lokalizacja przy dużych skupiskach takich jak centrum miasta, osiedle domków jednorodzinnych, osiedle bloków, miasteczka najlepiej powyżej pięciu tysięcy mieszkańców. Dobrze żeby tka działka inwestycyjna usytuowana była przy głównych ulicach, przy skrzyżowaniach czy rondach. Można zwrócić uwagę również na dogodne usytuowanie przy obiektach zwiększających jej atrakcyjność jak: stacje benzynowe, stacje gazu, centra handlowe, większe sklepy a nawet  stacje diagnostyczne. Istotna jest również odpowiednia widoczność myjni, ale też Łatwy dojazd, możliwość zjazdu zarówno z prawej jak i lewej strony.

 2. Odpowiednia powierzchnia działki pod budowę myjni bezdotykowej. To taka powierzchnia żeby można było ustawić myjnię z możliwością wygodnego, komfortowego przejazdu użytkownikowi.  Poniższa tabela przedstawia zestawienie minimalnych powierzchni do budowy myjni bezdotykowej, oczywiście w zależności od ilości stanowisk i ilości odkurzaczy.

 

TYP POWIERZCHNIA SAMEGO OBIEKTU POWIERZCHNIA DZIAŁKI Z DOJAZDAMI
dwustanowiskowa 60 m2 270 m2
trzystanowiskowa 90 m2 360 m2
czterostanowiskowa 120 m2 450 m2
czterostanowiskowa kontener 150 m2 540 m2
pięciostanowiskowa 150 m2 540 m2
pięciostanowiskowa kontener 180 m2 630 m2
sześciostanowiskowa 180 m2 630 m2
sześciostanowiskowa kontener 210 m2 720 m2
ośmiostnowiskowa 210 m2 810 m2

Aby uatrakcyjnić stanowiska myjące,na terenie myjni istnieje również możliwość umieszczenia odkurzacza. Możemy założyć, że jedno stanowisko do czyszczenia wnętrza auta zajmuje ok 20 m2, czyli na każde tego typu miejsce doliczamy 20m2 plus oczywiście dojazdy.

Forma własności nieruchomości pod budowę myjni bezdotykowej

Ne ma znaczenia czy nieruchomość jest naszą własnością czy też jesteśmy wyłącznie jej dzierżawcami. Jednak przy podpisywaniu umowy warto pamiętać o tym, że na wybudowanie myjni musi wyrazić zgodę odpowiedni organ  czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku umowy dzierżawy warto ją jednak  zawrzeć na jak najdłuższy okres, tak abyśmy mogli spokojnie funkcjonować i korzystać z wzrastającej popularności naszego obiektu – ekologicznej myjni bezdotykowej, nawet na dwadzieścia lat. 

Formalności. Można zadbać o wszystko samemu i dopiero  wykonanie adaptacji zlecić architektowi. Można też  wynająć osobę, która załatwi wszystkie sprawy.  Należy wówczas podpisać umowę z architektem, określającą oczywiście harmonogram prac, tak aby zabezpieczyć się przed nadmiernym przedłużaniem realizacji inwestycji.

Czy możemy na wybranym terenie postawić myjnie?

Wybierając działkę należy sprawdzić warunki zabudowy lub plan zagospodarowania terenu. Jak już zostało wspomniane wcześniej, aby rozpocząć realizację inwestycji myjnia bezdotykowa, na danym terenie, zgodę na to musi wyrazić odpowiedni organ – burmistrz, wójt czy prezydent miasta. Jeżeli dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawana jest na bazie tego właśnie planu. Jest to najkorzystniejsza sytuacja ponieważ decyzja wydawana jest w krótkim terminie. Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i w takim przypadku trzeba wystąpić o warunki zabudowy. 

Pozwolenie na budowę. 

Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy, lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu. Dodatkowo trzeba wykonać plan zagospodarowania terenu. W zależności od wymagań gminy może wystąpić konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Muszą zostać również podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd ma  miesiąc na jego rozpatrzenie. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku, czas ten może się trochę wydłużyć. Po rozpatrzeniu wniosku, czekamy aż się uprawomocni. Trwa to dwa tygodnie. Po tym okresie możemy przystąpić do budowy myjni. 

Budowa myjni. 

Prace budowlane przy przygotowaniu placu pod  myjnię bezdotykową trwają około miesiąca. Zakres tych prac to min. podłącze prądu, gazu i wody. Sam montaż wiaty oraz urządzeń trwa w zależności od rodzaju myjni i ilości stanowisk, zazwyczaj od dwóch dni do tygodnia.

Odbiór myjni 

Po zakończeniu inwestycji należy ją zgłosić w gminie jako gotową do odbioru. Pozwolenie na budowę określa, jakie instytucje muszą zostać powiadomione o odbiorze. I tak po załatwieniu tych wszystkich formalności możemy już uruchomić naszą ekologiczną  myjnię bezdotykową i rozpocząć zarabianie pieniędzy.

DORADZTWO / PROJEKTOWANIE

PIOTR RYCHTER
CarWash System
tel: +48 730 65 30 30
e-mail: piotr@cwconsulting.pl

Zlecenie wykonania usług serwisowych – CENNIK (wersja PDF)

Ogólne warunki gwarancji – załącznik nr.2 (wersja PDF)

Regulamin zamówienia usług serwisowych

PYTANIA DO INWESTORA

+48 730 65 30 30

Manager Car Wash Technology

ul. Toruńska 104 F

87-800 Włocławek

PL 8931149257

VAT EU

Kontakt z nami

Masz pytanie?
Nasza infolinia jest do Twojej dyspozycji od 9 do 16. Możesz też skorzystać z formularza, który znajduje się poniżej lub wysłać wiadomość na biuro@cwconsulting.pl

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.